Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Na podstawie diagramu obok ustal 4.2 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Na podstawie diagramu obok ustal

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

1)       PRAWDA

2) FAŁSZ - W Ameryce 7% zajmują pustynie, a pozostały obszar, czyli 93% powierzchni tego kontynentu to nie tylko lasy, ale też na przykład miasta, wsie czy jeziora. Stwierdzenie, że 93% zajmują lasy oznaczałoby, że Ameryka Pn składa się tylko z pustyni i lasów. 

3) FAŁSZ - W Europie pustynie zajmują    powierzchni

4) PRAWDA -

Dodatkowa uwaga: 

Natomiast w rzeczywistośći powierzchnia pustyń Australii i Oceanii to 18%, a powierzchnia pustyń Ameryki Płd to 6%, jednak stwierdzenie, że w Australii ta powierzchnia jest 3 razy większa jest błędne, ponieważ powierzchnie tych kontynentów są różne. 

 

Prawda ,

 

Dodatkowe uwagi:

 W rzeczywisości jest to nie prawdą , z tego samego powodu, dla którego zdanie 4 było fałszywe (powierzchnie kontynentów są różne).