Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W 2013 r. firma X zatrudniała 340 pracowników 3.93 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Obliczamy, ilu było mężczyzn w 2013 roku: 

   

 

 

Obliczamy, ile osób było zatrudnionych w 2014 r.:

 

 

 

Obliczamy, ilu mężczyzn było zatrudnionych w 2014 r. (ich liczba wzrosła o 15)

 

 

 

Obliczamy, ile kobiet zatrudniała firma w 2014 r:

 

 

 

Zadanie można rozwiązać także za pomocą jednego wyrażenia (od liczby wszystkich pracowników w 2014 r. odejmujemy liczbę mężczyzn w 2015 r): 

  

Odpowiedź:

Firma X zatrudniała w 2014 roku 213 kobiet.