Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

 

środek symetrii równoległoboku to punkt przecięcia przekątnych równoległoboku

 

 

 

Czworokąt ma środek symetrii, jeśli jego przekątne dzielą się w połowie. 

Każdy równoległobok spełnia ten warunek (należy pamiętać, że prostokat, romb, czy kwadrat to także równoległoboki, ponieważ mają dwie pary boków równoległych)

 

 

 

trójkąt równoboczny nie ma środka symetrii

 

 

 

każdy punkt leżący na prostej jest jej środkiem symetrii

 

 

 

środkiem symetrii figury złożonej z dwóch prostych równoległych jest każdy punkt równoodległy od obu prostych - takie punkty nie należą do żadnej z prostych równoległych; znajdują się między nimi

 

 

 

równoległobok ma środek symetrii, ale nie ma osi symetrii

 

 

 

trójkat równoboczny ma 3 osie symetrii (proste zawierające wysokości trójkąta), ale nie ma środka symetrii