Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Suma miar kątów w każdym trójkącie jest równa 180°. Dodatkowo wiemy, że w trójkącie rónoramiennym kąty przy podstawie mają jednakowe miary. Obliczamy, jaka jest miara każdego z kątów przy podstawie: 

 

 

 

Dwusieczna to półprosta wychodząca z wierzchołka kąta i dzieląca go na dwa kąty o jednakowych miarach. Zaznaczmy dwusieczne kątów przy podstawie - tak, jak opisano w treści zadania. 

 

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°, więc możemy obliczyć miarę kąta ADB: