Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Narysuj figurę złożoną z dwóch okręgów 3.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

 

Rysujemy okręgi styczne zewnętrznie (mające jeden punkt wspólny) o takich samych promieniach. 

Pierwszą osią symetrii jest prosta przechodząca przez środki tych okręgów. 

Druga oś symetrii jest prostopadła do pierwszej osi symetrii i przechodzi przez punkt wspólny obu okręgów. 

 

 

Rysujemy okręgi styczne (wewnętrznie lub zewnętrznie) o różnych promieniach. 

Osią symetrii jest prosta przechodząca przez środki tych okręgów. 

 

 

 

 

 

Wystarczy narysować 2 okręgi o jednakowych środkach. 

Każda prosta przechodząca przez środek okręgów jest osią symetrii.