Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Ile soli trzeba wsypać do 23 kg wody 4.43 gwiazdek na podstawie 14 opinii

 

 

 

Jeśli dodamy x soli, to masa roztworu będzie wynosić 23+x. Chcemy, aby stężenie wynosiło 8%, czyli aby sól stanowiła 8% roztworu: 

 

 

 

 

 

 

 

ODP: Trzeba dodać 2 kg soli. 

 

 

 

 

 

 

Obliczmy najpierw, ile soli znajduje się w 21 kg solanki 5%: 

 

 

Po dodaniu x kg soli masa soli w roztworze będzie wynosić 1,05+x, a masa roztworu będzie wynosić 21+x. Chcemy, aby stężenie nowej solanki było równe 7%, czyli aby sól stanowiła 7% całego roztworu: 

 

 

 

 

 

 

`x=0,42:0,93=42:93=0,451612...~~0,45` 

 

ODP: Trzeba wsypać około 0,45 kg soli.

 

 

 

`c)` 

`x\ -\ "potrzebna ilość wody [kg]"` 

 

Obliczmy najpierw, ile soli znajduje się w 3 kg solanki 10%: 

`10%*3\ kg=0,1*3\ kg=0,3\ kg` 

 

Po dolaniu wody masa soli nie zmieni się, natomiast masa roztworu będzie wynosić 3+x. Chcemy, aby stężenie było róne 6%, czyli aby sól stanowiła 6% całej mieszanki: 

`(0,3)/(3+x)=6%` 

`(0,3)/(3+x)=0,06\ \ \ \|*(3+x)` 

`0,3=0,06(3+x)` 

`0,3=0,18+0,06x\ \ \ \ |-0,18` 

`0,06x=0,12\ \ \ \ \|:0,06` 

`x=0,12:0,06=12:6=2` 

 

ODP: Trzeba dolać 2 kg wody.