Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Pole podstawy ostrosłupa jest równe 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Objętość ostrosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy razy wysokość i razy jedną trzecią. 

Oznaczmy: 

 

 

Objętość wynosiła na początku: 

   

 

Po wydłużeniu wysokości objętość będzie wynosić: 

 

 

 

Chcemy, aby objętość wzrosła trzykrotnie: 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Dotychczasową wysokość należy wydłużyć o 10 cm.