Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów jest czterokrotnie 4.5 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Oznaczmy miarę jednego kąta ostrego tego trójkąta jako x. Wtedy korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, możemy zapisać miarę drugiego kąta ostrego w tym trójkącie prostokątnym: 

 

 

Wiemy, że jeden z kątów ostrych jest cztery razy mniejszy od sumy dwóch pozostałych: 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Kąty tego trójkąta mają miary 90°, 36° i 54°.