Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

W każdym przykładzie podajemy potrzebne założenia - wynikają one stąd, że nie wolno dzielić przez 0 (czyli 0 nie może znaleźć się w mianowniku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`f=(k+1)/k+a \ \ \ \ \ |-a` 

`f-a=(k+1)/k` 

`f-a=k/k+1/k` 

`f-a=1+1/k \ \ \ \ |-1` 

`f-a-1=1/k \ \ \ \ |*k`  

`k(f-a-1)=1 \ \ \ \ |:(f-a-1)`   

` ` `k=1/(f-a-1)` 

 

`kne0` 

`f-a-1ne0, \ \ \ "czyli"\ \ \ \f-ane1` 

 

 

`g)` 

`g=2-1/k \ \ \ \ \ |*k` 

`gk=2k-1 \ \ \ \ |+1` 

`gk+1=2k \ \ \ \ \ |-gk` 

`1=2k-gk` 

`1=k(2-g) \ \ \ \ \ |:(2-g)` 

`1/(2-g)=k` 

`k=1/(2-g)` 

 

`kne0` 

`2-gne0, \ \ \ "czyli"\ \ \ \gne2 `   

 

 

`h)` 

`h=ka^2+k` 

`h=k(a^2+1) \ \ \ \ |:(a^2+1)` 

`h/(a^2+1)=k` 

`k=h/(a^2+1)` 

Tutaj nie musimy dawać założeń - mianownik zawsze będzie różny od zera (kwadrat liczby a jest większy lub równy 0, jeśli dodamy 1, to mamy co najmniej 1)

 

 

 

`i)` 

`i=a/2+2/k \ \ \ \ \ |*2` 

`2i=a+4/k \ \ \ \ \ |*k` 

`2ik=ak+4 \ \ \ \ |-ak` 

`2ik-ak=4` 

`k(2i-a)=4 \ \ \ \ |:(2i-a)` 

`k=4/(2i-a)` 

 

`kne0` 

`2i-ane0, \ \ \ "czyli"\ \ \ \ 2i nea `