Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych 3.91 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Oznaczmy jako x miarę jednego z kątów ostrych tego trójkąta prostokątnego. Wtedy drugi kąt ostry ma miarę: 180°-90°-x=90°-x (bo suma miar wszystkich kątów trójkąta jest równa 180°, jeden kąt ma miarę x, a drugi jest kątem prostym, czyli ma 90°). 

 

Wiemy, że jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów, więc możemy zapisać:

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:

Miary kątów tego trójkąta są równe 90°, 60° oraz 30°.