Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

 

x - liczba cm, o jaką należy wydłużyć dłuższy bok prostokąta

 

Obliczmy obwód pierwszego prostokąta:

 

 

Obliczmy obwód prostokąta po wydłużeniu dłuższego boku o x cm:

  

 

Chcemy, aby nowy obwód był 2 razy większy od starego, czyli możemy zapisać równanie:

 

 

 

 

 

 

 

x - liczba cm, o jaką należy skrócić krótszy bok prostokąta

 

Pole na początku było równe: 

 

 

Po skróceniu krótszego boku pole będzie równe: 

 

 

Chcemy, by pole zmniejszyło się o 5 centymetrów kwadratowych, czyli możemy zapisać równanie: