Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Uzasadnij, że jeżeli liczba całkowita n jest podzielna przez 12

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

 

Jeśli liczba n dzieli się przez 12, to skróci się z mianownikiem ułamka 13/12 i dostaniemy w wyniku 13 razy "coś powstałe po skróceniu", więc wynik będzie liczbą podzielną przez 13.