Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Korzystając z zadania 24 wiemy, że powstanie romb. Przekątne rombu mają taką samą długość, jak boki prostokąta. Pole rombu to połowa iloczynu długości przekątnych, czyli w tym przypadku połowa iloczynu długości boków prostokąta. 

  Thumb 41s145

Wiemy, że pole prostokąta wynosi 20 cm², czyli że iloczyn długości boków prostokąta wynosi 20 cm², zatem możemy obliczyć pole rombu: