Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Na ilu rysunkach zacieniowano dokładnie połowę powierzchni prostokąta? 3.86 gwiazdek na podstawie 14 opinii

Na ilu rysunkach zacieniowano dokładnie połowę powierzchni prostokąta?

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

Na pierwszym rysunku zacieniowano mniej niż połowę, na drugim zacieniowano więcej niż połowę (zacieniowano trapez o dłuższej podstawie takiej jak bok prostokąta i pewnej krótszej podstawie oraz wysokości równej krótszemu boku prostokąta, to pole to więcej niż połowa pola prostokąta, gdyby zamalowano trójkąt o podstawie takiej jak jeden bok prostokąta i wysokości takiej jak drugi bok prostokąta, to mielibyśmy połowę pola)

Na trzecim rysunku zamalowano dwa trójkąty o takiej samej wysokości (równej krótszemu boku prostokąta) oraz podstawach, które w sumie dadzą dłuższy bok prostokąta. Zatem te trójkąty razem zajmują pole równe 1/2*wysokość*suma podstaw=1/2*krótszy bok prostokąta*dłuższy bok prostokąta=1/2*pole prostokąta. 

Podobnie w ostatnim przykładzie zamalowano trójkąt o podstawie równej krótszemu boku prostokąta i wysokości równej jego dłuższemu boku, więc pole trójkąta równe jest połowie pola prostokata. 

Prawidłowa jest odpowiedź B.