Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Czy przedstawione na rysunkach informacje pozwalają stwierdzić

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Cechy przystawania trójkątów:

  • bok - bok - bok (wszystkie boki trójkątów mają takie same długości)
  • bok - kąt - bok (trójkąty mają 2 boki tej samej długości, a pomiędzy nimi kąt tej samej miary)
  • kąt - bok - kąt (trójkąty mają 1 bok tej samej długości, a przy nim leżą 2 kąty, które w obu trójkątach mają takie same miary)
  •   Obliczmy miarę trzeciego kąta w górnym trójkącie:    Trójkąty są przystające, ponieważ mają wspólny bok, przy którym leżą kąty o miarach 50° i 20 ° - cecha kąt - bok -kąt    
    Obliczamy miarę trzeciego kąta w dolnym trójkącie:  Trójkąty nie są przystające - przy wspólnym boku leżą kąty o różnych miarach.     Trójkąty są przystające - mają jeden bok wspólny, a pozostałe 2 boki w obu trójkątach są takie same, więc trójkąty mają boki równej długości - cecha bok - bok - bok.