Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Punkty A, B, C są wierzchołkami pewnego prostokąta 3.92 gwiazdek na podstawie 12 opinii

  Thumb 7as139

 

 

 

 

 

Zwróć uwagę, że jeśli punkty A, B, C, D mają być wierzchołkami prostokąta, to mamy dwie pary punktów, które mają taką samą pierwszą współrzędną (w przykładzie a są to pary B i C oraz A i D) oraz dwie pary punktów, które mają taką samą drugą współrzędną (w przykładzie a są to pary A i B oraz C i D). 

Mamy podane współrzędne punktów: 

A=(9, 240)

B=(9, 210)

C=(99, 210)

 

Pierwsza współrzędna 9 występuje 2 razy (punkty A i B), a pierwsza współrzędna 99 występuje tylko raz, więc pierwsza współrzędna punktu D musi być równa 99. 

Druga współrzędna 210 występuje 2 razy (punkty B i C), a druga współrzędna 240 występuje tylko raz, więc druga współrzędna punktu D musi być równa 240.