Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Oblicz pola figur przedstawionych na rysunku 3.17 gwiazdek na podstawie 24 opinii

Oblicz pola figur przedstawionych na rysunku

20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie

Każda z figur została podzielona na mniejsze części, których pola umiemy policzyć. Trzeba pamiętać, że dwie kratki to 1 cm, czyli jedna kratka to 0,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

`P_(I)=3+1,25+3=7,25\ cm^2`  

 

 

`"figura II"`  

`P_1=(1+1,5)*3*1/2=2,5*3/2=5/2*3/2=15/4=3 3/4=3,75\ cm^2`   

`P_2=(1,5+1)*2*1/2=2,5\ cm^2`    

`P_(II)=3,75+2,5=6,25\ cm^2`  

 

 

`"figura III"`  

`P_1=P_2=(1+3)*1,5*1/2=4*1,5*1/2=3`  

`P_(II)=2*3=6\ cm^2`  

 

 

`"figura IV"`  

`P_1=(3+2)*1*1/2=5/2=2 1/2=2,5\ cm^2`  

`P_2=1/2*2*1,5=1,5\ cm^2`  

`P_3=1*1=1\ cm^2`  

`P_(IV)=2,5+1,5+1=5\ cm^2`  

 

 

`"figura V"`  

`P_1=3*0,5=1,5\ cm^2`  

`P_2=P_3=P_4=0,5*1=0,5\ cm^2`  

`P_5=(1+2)*2*1/2=3\ cm^2`  

`P_V=1,5+3*0,5+3=1,5+1,5+3=6\ cm^2`  

 

 

`"figura VI"`  

`P_1=P_2=P_3=P_4=1*1/2*1,5=0,75\cm^2`  

`P_5=1*1=1\ cm^2`  

`P_(VI)=4*0,75+1=3+1=4\ cm^2`  

 

 

`"figura VII"`  

`P_1=P_2=P_3=P_4=P_5=1/2*1*0,5=0,25\ cm^2`  

`P_6=0,5*5=2,5\ cm^2`  

`P_7=P_8=P_9=1*0,5=0,5\ cm^2`  

`P_(VII)=5*0,25+2,5+3*0,5=1,25+2,5+1,5=5,25\ cm^2`