Matematyka
 
Matematyka z plusem 1 (Podręcznik)
 
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Pole równoległoboku ABCD jest równe 10 cm^2 4.42 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Obliczmy najpierw, jaką wysokość ma równoległobok ABCD, oznaczmy ją jako h

 

 

Teraz zauważmy, że zamalowany rónoległobok ma taką samą wysokość, jak równoległobok ABCD. 

Jego podstawa ma długość 4 cm - 2,5 cm = 1,5 cm. 

Obliczamy pole: