Chemia
 
Ciekawa chemia 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Gulińska Hanna, Smolińska Janina
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Oceń prawdziwość zdań. Obok każdego zdania 5.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oceń prawdziwość zdań. Obok każdego zdania

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie

I. Wszystkie metale reagują z wodą. P/ F

II. W reakcjach tlenków aktywnych z wodą powstaje wodorotlenek i wydziela się wodór. P/ F

III . Lakmus w obecności zasad barwi się na czerwono. P/ F

IV. Roztwór amoniaku w wodzie to zasada amonowa. P /F

V. Wodorotlenek sodu jest higroskopijny. P /F

VI. Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu są żrące. P /F

VII. Nie wszystkie zasady ulegają dysocjacji elektrolitycznej. P/ F

VIII. Nie wszystkie wodorotlenki są rozpuszczalne w wodzie. P /F

IX. Do wykrywania anionów wodorotlenkowych może służyć fenoloftaleina. P /F

X. Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, nazywa się elektrolitami. P /F