Historia
 
Historia wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Napisz, jak nazywał się ustrój polityczny 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Napisz, jak nazywał się ustrój polityczny

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
  • Ustrój polityczny, który panował u sąsiadów Polski (Rosji, Austrii i Prusach) w XVIII wieku to absolutyzm .

Absolutyzm - to forma rządów, w których władca sprawuje nieograniczoną, niepodlegającą żadnej kontroli władzę. Władca był jedynym twórcą prawa, jego wykonawcą i najwyższym organem sądowym. Dzięki silnemu aparatowi biurokratycznemu mógł silnie ingerować we wszystkie sfery życia społecznego. Jego władza miała pochodzić od Boga i tylko przed nim miał odpowiadać za swoje czyny. Koncentracja władzy w jego rękach powodowała ograniczenie wpływów arystokracji i szlachty. Władcy absolutystyczni nakładali na swych poddanych wysokie podatki, które przeznaczali na rozbudowę i unowocześnienie armii. Głównym celem ich polityki było wzmocnienie własnego państwa i podbój sąsiednich ziem.