Historia
 
Historia wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Rzeczpospolita Polska jest republiką . Głową państwa jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej . Organami władzy ustawodawczej w Polsce są: Sejm liczący 460 posłów i Senat złożony ze 100 senatorów. Wdrażaniem prawa i rządzeniem krajem zajmuje się Rada Ministrów czyli rząd , którym kieruje Prezes Rady Ministrów , zwany premierem