Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przedstaw w punktach zagrożenia, które mogą być 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw w punktach zagrożenia, które mogą być

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
  • Przedstaw w punktach zagrożenia, które mogą być spowodowane konfliktami zbrojnymi na świecie:

1. Śmierć niewinnych ludzi - kobiet, dzieci i starców.

2. Głód, nędza i bieda.

3. Rozłąka wielu rodzin.

4. Czystki etniczne w krajach objętych wojną.

5. Agresja i brak poszanowania praw drugiego człowieka.

6. W czasie wojen łamane są prawa dzieci, które zmuszane są do udziału w walkach u boku dorosłych. 

7. Wielkie zniszczenia, będące wynikiem bombardowań i nalotów.