Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Jakie są najważniejsze zasady państwa 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Najważniejsze zasady państwa demokratycznego:

  • Władza w państwie należy do wszystkich obywateli, którzy wybierają spośród siebie przedstawicieli (polityków), którym powierzają władzę;
  • Zasada suwerenności narodu; 
  • Zasada poszanowania praw mniejszości narodowych i etnicznych w państwie;
  • Trójpodział władz - władza wykonawcza, ustawodawcza oraz sądownicza;
  • Pluralizm społeczny - istnienie złożonej struktury społecznej, w której mamy do czynienia z różnorodnymi klasami, grupami czy warstwami;
  • Pluralizm polityczny - zapewnia możliwość działania partiom politycznym, reprezentującym różne ideologie i polityczne programy;
  • Pluralizm gospodarczy - zapewnia swobodę działania w państwie różnym przedsiębiorstwom prywatnym oraz państwowym, ponadto państwo stwarza także warunki konkurencyjności rynku;