Historia
 
Historia wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Opowiedz, jak wyglądało życie Polaków pod 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Opowiedz, jak wyglądało życie Polaków pod

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Życie Polaków pod okupacją niemiecką .

Okupacja polskich ziem przez Niemców była wyjątkowo okrutna. Niemieccy naziści dążyli do całkowitego podporządkowania narodów słowiańskich, a następnie ich wyniszczenia. Przywódca III Rzeszy - Adolf Hitler zamierzał zgermanizować tereny wcielone do Niemiec. Już w 1939 roku naziści rozstrzelali około 40 tysięcy Polaków, tysiące wysiedlono, głównie na tereny Generalnego Gubernatorstwa oraz na roboty przymusowe do Niemiec. Zabroniono używania języka ojczystego. Zlikwidowano polskie szkoły, teatry oraz urzędy. Za najmniejsze nieposłuszeństwo stosowano zbiorową odpowiedzialność - rozstrzeliwano grupy niewinnych, przypadkowo schwytanych ludzi, nieraz palono całe wsie. Tereny Generalnego Gubernatorstwa stały się miejscem największych mordów na ludności żydowskiej. Okupanci konfiskowali polskie majątki i dzieła sztuki. Celowo ograniczano dostęp do polskich ośrodków kultury. Niemcy prowadzili eksterminację polskiej inteligencji - Sonderaktion Krakau oraz Akcja AB . Stosowano niewyobrażalny terror. Celem polityki okupacyjnej na tym terenie stało się przekształcenie Polaków w " podludz i", stanowiących wiłącznie siłę roboczą wykorzystywaną na potrzeby niemieckiej gospodarki.