Historia
 
Historia wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Przygotuj krótką pracę pisemną o życiu i twórczości 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Przygotuj krótką pracę pisemną o życiu i twórczości

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Maria Skłodowska - Curie - żyła w latach 1867 - 1934, była polską uczoną, fizykiem i chemikiem, dwuktotną laureatką Nagrody Nobla. 

Maria Skłodowska w 1891 r. wyjechała z terenów Królestwa Polskiego do Paryża, by tam kontynuować studia na Sorbonie. W XIX w. na ziemiach polskich kobiety nie mogły podejmować studiów wyższych. Maria Skłodowska - Curie była prekursorką nowej gałęzi chemii - radiochemii. Do jej największych osiągnięć należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków - radu i polonu. Z inicjatywy polskiej uczonej prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. Maria Skłodowska - Curie została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe: po raz pierwszy w 1903 roku w dziedzinie fizyki wraz z mężem - Piotrem Curie za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, po raz drugi w 1911 roku z chemii - za wydzielenie czystego radu. Była jedyną kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla dwukrotnie, a także pierwszą kobietą profesorem na paryskiej Sorbonie. Maria Skłodowska - Curie w dowód uznania zasług na polu naukowym została pochowana w paryskim Panteonie.

Źródła z których korzystałem / korzystałam :

1. Strona internetowa: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Sklodowska-Curie-Maria

2. Słownik encyklopedyczny - historia Polski , wyd. Europa, Wrocław 2006.