Historia
 
Historia wokół nas 6 (Podręcznik)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Podaj przyczyny wybuchu powstania styczniowego. 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj przyczyny wybuchu powstania styczniowego.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
5 Zadanie

Przyczyny wybuchu powstania styczniowego:

  • Wzrost nastrojów niepodległościowych w Królestwie Polskim - organizowanie pochodów, manifestacji patriotycznych, nabożeństw w intencji ojczyzny, wprowadzenie żałoby narodowej.
  • Brak reform ze strony cara Aleksandra II, uciskanie polskich chłopów.
  • Rozwój działań konspiracyjnych, powstanie tajnych organizacji. W 1863 roku dorosło nowe pokolenie Polaków, nie pamiętających klęski powstania listopadowego oraz represji po nim, dążące do wybuchu kolejnego zrywu narodowego.
  • Osłabienie Rosji w wyniku przegranej wojny krymskiej (1853-1856), nastanie tzw. "odwilży posewastopolskiej".
  • Rosnące aresztowania opozycjonistów i patriotów.
  • Ogłoszenie branki - nadzwyczajnego poboru młodych Polaków do wojska carskiego na okres 25 lat.