Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Najważniejszym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja