Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wyjaśnij poniższe pojęcia. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij poniższe pojęcia.

3 Zadanie

Industrializacja - gwałtowny rozwój przemysłu w stosunku do innych sfer gospodarki, zdominowanie gospodarki danego państwa przez przemysł. W XIX wieku industrializacja oznaczała proces przechodzenia od gospodarki rolniczej do przemysłowej. Pierwszym krajem, który przeszedł tą fazę, była Wielka Brytania.

Urbanizacja - proces polegający na szybkim rozwoju przemysłowym ośrodków miejskich, wskutek koncentracji w jednym miejscu przemysłu i handlu. Rozwój istniejących miast, przekształcanie się osad wiejskich w miasta, powstawanie wielkich aglomeracji miejskich, rozwój budownictwa wielokondygnacyjnego oraz wzrost liczby ludności utrzymującej się z działalności pozarolniczej. Rozwój urbanizacji nastąpił wraz z rewolucją przemysłową w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku. Do czynników miastotwórczych należy zaliczyć: przemysł, handel, usługi a także wzrost liczby ludności.