Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Zaznacz znakiem X zdania prawdziwe. 4.09 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Zaznacz znakiem X zdania prawdziwe.

1 Zadanie
2 Zadanie

a) W roku 1620 pod Mohylewem, podczas odrotu spod Cecory, w walce z Turkami zginął jeden z największych dowódców wojskowych tej epoki - hetman wielki koronny Stanisław Żółkiweski -  [X] zdanie prawdziwe.

b) W 1674 roku królem Rzeczypospolitej, wybranym na sejmie elekcyjnym, został Jan Kazimierz Waza - zdanie fałszywe .

c) Turcy i Tatarzy docenili odwagę i zdolności dowódcze Jana III Sobieskiego - nadali mu przydomek Lew Lechistanu - [X] zdanie prawdziwe .

d) Najważniejszą rolę w bitwie pod Wiedniem odegrała niemiecka piechota - zdanie fałszywe .

Zdania poprawione:

b) W 1674 roku królem Rzeczypospolitej, wybranym na sejmie elekcyjnym, został hetman wielki koronny Jan Sobieski .

 d) Najważniejszą rolę w bitwie pod Wiedniem odegrała szarża polskiej husarii .