Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Uzupełnij poniższe zdania.

1 Zadanie
2 Zadanie

a) W 1587 roku na tronie Polski zasiadł Zygmunt III Waza

b) Młody król pochodził ze Szwecji , a jego matka Katarzyna wywodziła się z dynastii Jagiellonów (była siostrą Zygmunta II Augusta) .

c) Od początku swojego panowania młody król prowadził liczne wojny .

d) W czasach jego panowania wojska Rzeczypospolitej walczyły z sąsiadami z państwem moskiewskim , ze Szwecją i z Turcją .