Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Czego możesz się dowiedzieć z mapy 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czego możesz się dowiedzieć z mapy

2 Zadanie

a) Wymień szlaki wodne spławu zboża zaznaczone na mapie .

 • Sobków - Nowe Miasto Korczyn - Sandomierz - Kazimierz - Strężyca - Warszawa - Płock - Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Grudziądz - Gdańsk
 • Jarosław - Sandomierz - Kazimierz - Strężyca - Warszawa - Płock - Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Grudziądz - Gdańsk
 • Krasnystaw - Strężyca - Warszawa - Płock - Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Grudziądz - Gdańsk
 • Horodło - Brześć Litwewski - Płock - Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Grudziądz - Gdańsk
 • Tykocin - Łomża - Pułtusk -Płock - Włocławek - Toruń - Bydgoszcz - Grudziądz - Gdańsk
 • Dynenburg - Ryga
 • Grodno / Wilno - Kowno - Prusy Książęce
 • Koło - Poznań - Frankfurt - Szczecin

W XVI wieku Wisła stanowiła najdogodniejszą wodną drogę handlową. Wisłą spławiano zboże do portu w Gdańsku.

b) Wymień miasta, w których znajdowały się porty wodne i spichlerze .

 • Nowe Miasto Korczyn
 • Sobków
 • Sandomierz
 • Krasnystaw
 • Kazimierz
 • Strężyca
 • Sulejów
 • Horodło
 • Brześć Litweski
 • Łowicz
 • Warszawa
 • Pułtusk
 • Łomża
 • Tykocin
 • Grodno
 • Wilno
 • Kowno
 • Dynenburg
 • Ryga
 • Płock
 • Włocławek 
 • Toruń
 • Grudziądz
 • Bydgoszcz
 • Malbork
 • Gdańsk
 • Poznań
 • Koło

c) Gdzie znajdowały się największe obszary uprawy zboża?

Największe obszary upraw zboża znajdowały się na Podolu, Wołyniu, Ukrainie, Rusi Czerwonej, Podlasiu, Litwie, w Wielkopolsce oraz w Prusach Królewskich.

d) W jaki sposób transportowano stamtąd zboże do najbliższych portów morskich?

Zebrane w folwarkach zboże przewożono wozami do najbliższych portów, gdzie składowano je w spichlerzach, do czasu zorganizowania transportu rzecznego. Następnie ładowano je na tratwy oraz szkuty i wysyłano do Gdańska.

e) W pobliżu jakich miast na Litwie znajdowały się obszary uprawy zboża .

Uprawy zboża na Litwie znajdowały się w okolicach Kowna oraz Wilna.