Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Wymień obowiązki szlachty wobec króla i Rzeczypospolitej

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

a) Płacenie podatków.

b) Obrona ojczyzny - udział w pospolitym ruszeniu.

c) Udział w życiu publicznym kraju - sejmikach, sejmie walnym i sądach. 

d) Obrona dostojeństwa królewskiego.