Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Uzupełnij nazwy najważniejszych instytucji Rzeczypospolitej 3.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Uzupełnij nazwy najważniejszych instytucji Rzeczypospolitej

3 Zadanie
4 Zadanie

Senat - to izba wyższa sejmu walnego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W jego skład wchodzili przedstawiciele wyższego duchowieństwa, najwyżsi urzędnicy państwowi (ministrowie) oraz wojewodowie i kasztelani. Jego obradom przewodniczył marszałek wielki koronny.

Izba poselska - to niższa izba sejmu walnego, którą tworzyli posłowie pochodzący ze szlachty. Jej obradom przewodniczył marszałek poselski.