Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Wymień dwa najważniejsze zadania obowiązujące 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wymień dwa najważniejsze zadania obowiązujące

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

a) Prymas sprawował władzę w państwie od chwili śmierci króla do czasu wyboru nowego monarchy.

b) Prymas, zwany też "Inerrexem" w okresie bezkrólewia zwoływał sejm elekcyjny.