Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W poniższych zdaniach dopisz właściwe 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W poniższych zdaniach dopisz właściwe

1 Zadanie
2 Zadanie

a) Zygmunt II August był ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów .

b) Rzecząpospolitą Obojga Narodów nazywano Polskę i Litwę, które w 1569 roku na mocy unii lubelskiej utworzyły jedno państwo .

c) Najważniejsze zasady ustroju Rzeczypospolitej XVI wieku to zasady: wolności, zgody i prawa

d) Po bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta króla wybierała szlachta .

e) Nowego władcę Rzeczypospolitej Obojga Narodów wybierano na drodze wolnej elekcji

f) Miejscem obrad sejmu elekcyjnego była wieś Wola w pobliżu  Warszawy .