Historia
 
Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
W poniższej tabeli wypisz pozytywne i negatywne 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W poniższej tabeli wypisz pozytywne i negatywne

4 Zadanie
5 Zadanie

SKUTKI POZYTYWNE:

- Wprowadzenie nowych upraw (w Europie pojawiły się nieznane dotąd produkty żywnościowe: ziemniaki, pomidory, papryka, kukurydza, fasola, tytoń oraz bawełna);

- Rozwój handlu zamorskiego, powstanie pierwszych banków;

- Poznanie nowych ludów, kultur oraz przyrody nowo odkrytych ziem;

- Powstanie nowych, ulepszonych map oraz przyrządów nawigacyjnych;

- Wzbogacenie wiedzy Europejczyków o otaczającym świecie;

- Wytyczenie nowych szlaków handlowych - odkrycie drogi morskiej do Indii;

- Potwierdzono kulistość Ziemi;

SKUTKI NEGATYWNE:

- Upadek państwa Azteków i Inków;

- Rozwój niewolnictwa (przymusowa migracja czarnej ludności z Afyki do Ameryki);

- Wyzysk ludności tubylczej przez Europejczyków;

- Brutalna chrystianizacja podbitych ludów;

- Śmierć setek tysięcy tubylców na skutek chorób przywiezionych z Europy;

- Spadek wartości pieniądza;

- Upadek dotychczasowych potęg handlowych (Hanza, miasta włoskie);