Matematyka
 
Policzmy to razem 2 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Masa elektronu jest równha około 9,1 ∙10^(-31) kg, a masa 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Masa elektronu jest równha około 9,1 ∙10^(-31) kg, a masa

30 Zadanie
31 Zadanie
32 Zadanie

Odpowiedź: Masa protonu jest 1,87∙10³ razy większa od masy elektronu. Masa protonu jest o około 1,699∙10-²⁷ większa od masy elektronu.