Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania: 2016
Oblicz miejsce zerowe podanej funkcji. a) f(x)=2x-4 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz miejsce zerowe podanej funkcji. a) f(x)=2x-4

22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Miejscem zerowym funkcji f jest liczba 2.

`b) \ \ g(x)=(x-1)(2x-1)`  

`g(x)=0`  

`(x-1)(2x-1)=0`  

Lewa strona równania jest równa 0 gdy którekolwiek z wyrażeń w nawiasach x-1 lub 2x-1 jest równe 0.

`x-1=0 \ \ |+1 \ \ \ "lub" \ \ \ 2x-1=0 \ \ |+1`  

`x=1 \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ \ 2x=1 \ \ |:2`  

`x=1 \ \ \"lub" \ \ x=1/2`  

Odpowiedź: Miejscami zerowymi funkcji g(x) są liczby 1 i 1 / 2 .