Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Ilustracja przedstawia szlachciców w XVIII-wiecznej 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Ilustracja przedstawia szlachciców w XVIII-wiecznej

3 Zadanie

1. Szlachcic nie jest zwolennikiem oświecenia, gdyż w swym życiu kieruje się religią. Wiara odgrywa dla niego wielką rolę. 

2. Szlachcic jest zwolennikiem oświecenia, twierdzi bowiem, zgodnie z ówczesnymi poglądami: że religia nie jest zgodna z rozumem, gdyż nie potrafi niczego udowodnić. 

3. Szlachcic nie jest zwolennikiem oświecenia. Wyznaje zabobony, wierzy, że ból zęba wyleczy żabia kość.

4. Sarmata jest zwolennikiem oświecenia. Nie wierzy w przesądy, krytycznie podchodzi do utrwalonego wcześniej sposobu postrzegania świata. 

5. Sarmata nie jest zwolennikiem oświecenia. Chwali swego syna, że posługuje się makaronizmami - za tą sztucznością kryło się zazwyczaj słabe wykształcenie. Oświeceniowi uczeni twierdzili, że tylko człowiek kierujący się rozumem może skutecznie dążyć do postępu i prawdy, jest w stanie dogłębnie poznać świat.

6. Szlachcic jest zwolennikiem oświecenia, pochwala naukę matematyki oraz nauk przyrodniczych: fizyki, biologii i chemii. Oświeceniowi myśliciele głosili, że dzięki postępowi nauk świat stanie się lepszy, a ludzie będą szczęśliwsi.