Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Wyobraź sobie, że bierzesz udział w XVII - wiecznym 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wyobraź sobie, że bierzesz udział w XVII - wiecznym

2 Zadanie
3 Zadanie

Panowie bracia !

Nasza Ojczyzna znalazła się w tragicznej sytuacji. Poseł Wojdyłło wygłaszając swoją gorącą mową kłamie, przyczynia się do pogrążenia naszego państwa w jeszcze większym marazmie i letargu. Panowie bracia obudźcie się ! Pora naprawiać szkody wyrządzone przez naszych ojców i dziadków. Najwyższy czas na przeprowadzenie reform państwowych, póki nie jest za późno. Złota wolność szlachecka, liberum veto, zasada wolnej elekcji, kolejne przywileje szlacheckie, słaba armia i ubogi skarbiec działają na szkodę naszego państwa. Postępujący rozkład wewnętrzny, wzrost znaczenia naszych sąsiadów oraz upadek polskiej gospodarki prowadzą do ruiny Rzeczypospolitej. Liczne wojny - powstanie Bohdana Chmielnickiego, potop szwedzki, wojna z Rosją doprowadziły do drastycznego zubożenia całego społeczeństwa. Magnateria przekupuje posłów i dąży do osłabienia władzy króla. Z praktyki zrywania sejmów korzystają jednynie mocarstwa ościenne, coraz częściej ingerujące w sprawy wewnętrzne naszego kraju. Reformy ustrojowe są konieczne!