Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Oto obraz z XVIII wieku, przedstawiający ówczesne 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oto obraz z XVIII wieku, przedstawiający ówczesne

4 Zadanie

Strzałki na górze od lewej strony:

szlachta zgromadzona województwami

chorągwie województw (dwie pozostałe strzałki)

Strzałki na dole od lewej strony:

przedstawiciele szlachty (już wpisane)

tron dla przyszłego króla

szopa dla senatorów