Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Dziś mówimy po polsku inaczej, niż 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Dziś mówimy po polsku inaczej, niż

2 Zadanie
3 Zadanie

Gdzie potym nie był? Czegom nie skosztował?

Jażem przez morze głębokie żeglował,

Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,

Jażem nawiedził Sybilline lochy.

Fragment wiersza Jana Kochanowskiego przetłumaczony na dzisiejszą polszczyznę:

Gdzie ja potem nie byłem? Czego nie skosztowałem?

Żeglowałem przez morze,

[Zwiedziłem] Francję, Niemcy, Włochy,

Odwiedziłem groty usytuowane w pobliżu Neapolu we Włoszech.