Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
W XVIII stuleciu wielu ludzi wciąż nie umiało 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W XVIII stuleciu wielu ludzi wciąż nie umiało

1 Zadanie

Należy przekreślić wszystkie dymki  oprócz :

'Nie, to nie tak! Przecież najpierw magnaci poprosili carycę o pomoc. Nasze wojska toczyły wojnę z Rosjanami, ale kiedy król wydał rozkaz przerwania walki, nastąpił II rozbiór Polski.'