Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016

Za co i w jaki sposób krytykowano

7 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie

Teoria Mikołaja Kopernika nie spotkała się z przychylnym przyjęciem zarówno wśród naukowców jak i władz kościelnych. Dzieło polskiego astronoma zostało potępione przez Kościół, który uważał twierdzenia uczonego za niezgodne z Biblią i szkodliwe dla wiary katolickiej. Teologowie uważali, ze jeśli uznają odkrycie Kopernika za prawdziwe, to będzie można podważyć każdą informację z Biblii - nawet zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Podpierano to twierdzeniem, że skoro Pismo Święte myli się w jednej sprawie, to może się też mylić w innych.