Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Czym była reformacja? Kto i kiedy 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Reformacja to ruch religijno - społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra na początku XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. 

W 1517 roku na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze Marcin Luter przywiesił 95 tez , dotyczących najważniejszych problemów religijnych oraz organizacji życia kościelnego. Luter domagał się uznania Pisma Świętego za jedyne źródło prawd wiary, likwidacji klasztorów, a także zniesienia celibatu księży.