Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Po czym można poznać, że XV-wieczny 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Po czym można poznać, że XV-wieczny

3 Zadanie
4 Zadanie

XV-wieczny Toruń był bogatym miastem, ponieważ wyróżniał się piękną ceglaną zabudową oraz potężnymi murami obronnymi. W centum miasta mieścił się rynek, na którym mieszkańcy spotykali się handlowali. Nieopodal placu wznosił się kościół Świętych Janów oraz ratusz - będący wówczas siedzibą władz miasta. Do miasta prowadził most oraz 12 bram. Okna kamienic najbogatszych kupców wypełniały drogie witraże. XV - wieczny Toruń uchodził za bardzo zadbane i czyste miasto, jak na średniowieczne warunki przystało. Mieszkało w nim wielu rzemieślników o różnych specjalnościach, między innymi piekarzy, kowali, szewców, krawców, rzeźników i tkaczy.