Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Czy Zawisza Czarny może być dla ciebie 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Czy Zawisza Czarny może być dla ciebie

7 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie
  • Czy Zawisza Czarny może być dla ciebie wzorem do naśladowania? Napisz odpowiedź i uzasadnij ją. Możesz poszukać dodatkowych informacji o tym rycerzu

Zawisza Czarny z Grabowa - herbu Sulima, należy do grona najsłynniejszych polskich rycerzy. Niepokonany w licznych turniejach rycerskich, obrońca wiary chrześcijańskiej, uznawany jest za wzór wszelkich cnót rycerskich. Wielokrotnie brał udział w wyprawach przeciwko Turkom. Walczył w bitwie pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r.). Pełnił funkcje starosty kruszwickiego i spiskiego, był świetnym dyplomatą, jednym z najbardziej zaufanych ludzi króla Władysława Jagiełły. Wielokrotnie posłował na dwór czeskiego króla - Jana Luksemburskiego. 

Chciałbym/chciałabym naśladować Zawiszę Czarnego , ponieważ jako rycerz odznaczał się wieloma wspaniałymi cechami. Słynął z odwagi, męstwa i uprzejmości. Służył pomocą i dobrą radą. Zginął w 1428 roku w czasie bitwy pod Gołąbcem na Węgrzech, podczas walki z Turkami, nie opuściwszy towarzyszy broni, zaciekle walcząc w obronie wiary chrześcijańskiej. To wówczas postało słynne do dnia dzisiejszego powiedzenie: "polegać jak na Zawiszy" .

A. Czym charakteryzował się średniowieczny rycerz?

Średniowieczny rycerz był odważny oraz lojalny wobec współtowarzyszy, których nigdy nie opuszczał na polu walki. Był posłusznym swojemu władcy obrońcą wiary i ojczyzny.   Cechowało go: męstwo, honor oraz odporność na ból. Z wielką uprzejmością odnosił się względem kobiet, dotrzymywał danego słowa, świetnie władał bronią. Wśród najsłynniejszych rycerzy, których zalety opiewano w średniowiecznych poematach znaleźli się: Roland (wasal Karola Wielkiego) oraz Zawisza Czarny (najodważniejszy polski rycerz spod Grunwaldu).

B. Wyjaśnij, co musiał zrobić syn rycerza, by zostać rycerzem?

Średniowieczny chłopiec, aby stać się prawdziwym rycerzem musiał pokonać bardzo trudną drogę. Warunkiem koniecznym było pochodzenie. Rycerzem mógł zostać tylko ten, który wywodził się z rycerskiego rodu. Po ukończeniu 7 roku życia - młodzian zostawał paziem . Ojciec oddawał go wówczas na wychowanie do zamku obcego rycerza, gdzie wpajano mu zasady etosu rycerskiego. Uczył się posługiwania bronią oraz jazdy konnej . Przed ukończeniem 14 roku życia paź zmieniał się w giermka . Powierzano mu nowe zadania: brał udział w wyprawach wojennych, czyścił broń, pomagał rycerzowi ubierać zbroję. Ostatnim etapemtej drogi była uroczystość pasowania na rycerza . Dostępowali jej jedynie najposłuszniejsi, najdzielniejsi i najodważniejsi giermkowie. W czasie uroczystości giermek przysięgał przestrzegać etosu rycerskiego i klękał przed królem, który uderzał go lekko mieczem w oba ramiona i ogłaszał rycerzem. Nowemu wojownikowi wręczano wówczas pas rycerski, miecz, zbroję i ostrogi. Na koniec ceremoni odbywała się wspaniała uczta z wieloma znamienitymi biesiadnikami, muzyką oraz tańcami.

C. Co średniowieczni mężczyźni sądzili o kształceniu kobiet?

Kobiety w epoce średniowiecza nie posiadały takich praw jak mężczyźni. Średniowieczne damy pozostawały raczej w cieniu swych mężów. Żony i córki władców oraz rycerzy rzadko odgrywały ważne funkcje w państwie. Mężczyźni uważali kobiety za osoby bezrozumne. Twierdzili, że ich miejsce jest w domu przy dzieciach. Dziewczynki już od najmłodszych lat uczyły się prowadzenia domu, tkania oraz haftowania. Pobierały lekcje śmiewu, tańca oraz gry na instrumentach. Uczyły się pobożności i dobrych manier. Kobiety, które pragnęły zostać zakonnicami kierowano do klasztoru. Przełożone uczyły je śpiewu, psalmów, szycia, haftowania oraz czytania i pisania po łacinie. Mniszki były najlepiej wykształconymi kobietami epoki średniowiecza. 

Do grona wybitnych kobiet średniowiecza należą: wpływoww i doskonale wykształcona królowa Francji i Anglii - Eleonora Akwitańska oraz Jadwiga Śląska - żona księcia Henryka Brodatego.