Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Gdyby przyszło ci żyć w średniowieczu, czy 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Gdyby przyszło ci żyć w średniowieczu, czy

7 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie
  • Gdyby przyszło ci żyć w średniowieczu, czy zgodziłbyś się zostać mnichem? Czy mogłabyś być mniszką? Dlaczego?

- Gdyby przyszło mi żyć w średniowieczu zgodziłbym się zostać mnichem. Duchowni byli wówczas ludźmi najlepiej wykształconymi. Mnich znał język łaciński, potrafił czytać i pisać. Ludzie tej epoki uważali, że jeśli ktoś chce osiągnąć życie wieczne, musi umartwiać ciało, pomagać bliźniemu i poświęcać swój czas na modlitwę. Posługa mnichów pełna była troski i miłosierdzia o drugiego człowieka. Prowadzili oni szpitale dla chorych i bezdomnych. Karmili głodnych, udzielali gościny podróżnym, prowadzili szkoły oraz przepisywali księgi. Pracowali również fizycznie: uprawiali warzywa, dbali o przyklasztorne ogrody. Ponadto posiadali duży wpływ na politykę poszczególnych państw. Niejednokrotnie pełnili funkcje doradców i sekretarzy władców.

A. Wyjaśnij, w jaki sposób benedyktyni wpłynęli na rozwój Europy

- Najważniejszym zadaniem benedyktyńskich mnichów było życie zgodne z zasadą: "módl się pracuj" . Benedyktyni znali biegle sztukę pisania i czytania, dlatego też z ich usług korzystało wiele kancelarii królewskich oraz książęcych. Zakonnicy byli również znakomitymi gospodarzami oraz ogrodnikami. Ich osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i sadownictwa przez długie lata wykorzystywano w gospodarstwach klasztornych oraz w medycynie. Benedyktyni zasłynęli przede wszystkim jako kopiści bogato zdobionych rękopisów. Ich księgi odznaczały się wybitnym pięknem oraz precyzją detali. Przepisywanie ksiąg wymagało wielkiej cierpliwości, stąd też wzięło się powiedzenie: "benedyktyńska praca".

B. Z czego utrzymywali się benedyktyni, a z czego franciszkanie?

- Benedyktyni utrzymywali się z pracy wykonywanej w klasztorze. Prowadzili własne gospodarstwa, prowadzili szkoły i szpitale, przepisywali księgi, dbali o chorych i cierpiących. 

- Franciszkanie utrzymywali się wyłącznie z tego, co dostali od ludzi. Nie prowadzili własnych gospodarstw.