Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Co to znaczy, że stany różniły się prawami? 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Co to znaczy, że stany różniły się prawami?

1 Zadanie
2 Zadanie

W średniowieczu stany różniły się od siebie prawami, ponieważ każde z nich posiadało więcej lub mniej uprawnień. Dzięki przywilejom przyznawanym przez władcę wyodrębniły się stany - rycerski, duchowny, mieszczański i chłopski. Najważniejszą grupę stanowili rycerze, którzy przestrzegali zasad zawartych w kodeksie honorowym, sławę przynosiła im walka w obronie ojczyzny, wiary oraz damy serca. Duchowieństwo było najlepiej wykształconą grupą średniowiecznego społeczeństwa. O przynależności do tego stanu decydowało przyjęcie święceń kapłańskich lub duchownych. Stan mieszczański dzielił się na patrycjat, pospólstwo i plebs. Miasta były ośrodkami rzemiosła i handlu. Chłopi stanowili z kolei większość średniowiecznego społeczeństwa. Ich głównym źródłem dochodów było rolnictwo. Kmiecie mieli najwięcej obowiązków, natomiast najmniej praw. Średniowieczny system stanowy nie należał do sprawiedliwych. Najlepiej wiodło się rycerzom i duchownym, gorzej mieszczanom. Najcięższą i najbardziej czasochłonną pracę na roli wykonywali chłopi, obciążeni wieloma świadczeniami na rzecz pana i kościoła.