Historia
 
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2016
Które ziemie przypadły każdemu z zaborców? 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Które ziemie przypadły każdemu z zaborców?

6 Zadanie
7 Zadanie
Ćwiczenie Zadanie
  • Które ziemie przydały każdemu z zaborców?

Rosja - zajęła Litwę oraz resztę Białorusi i Ukrainy.

Prusy - otrzymały Warszawę i ziemie aż po Niemen.

Austria - zajęła resztę Małopolski z Krakowem, Lubelszczyznę i południowe Mazowsze.

W wyniku trzeciego rozbioru Rzeczpospolita przestała istnieć. Król Stanisław August Poniatowski zrzekł się tronu, a następnie wyjechał do Grodna. Zmarł w Petersburgu w 1798 roku. Dla Polaków, którzy nie mogli pogodzić się z utratą ojczyzny, rozpoczynał się trwający 123 lata okres niewoli narodowej.